ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​នឹង​ឧបត្ថ...

សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​នឹង​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ជូនបងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងអស់​នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុង០១គ្រួសារ..

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, March 01, 2021, 8:41 PM

ann010321