ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី  /  ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ ការរៀបចំ​ និងកស...

​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ ការរៀបចំ​ និងកសាង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​រាជធានី​

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, August 09, 2017, 10:42 PM

នារសៀល​ថ្ងៃទី​០៧​ ខែសីហា​នេះ​ រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ ការរៀបចំ​ និងកសាង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​រាជធានី​ ក្រោម​អធិបតី​ ឯកឧត្តម​ ម៉ប់​ សារិន​ ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។

20645137_781928835321204_383712383175557799_o20626943_781928841987870_1103031791892863870_o

វគ្គ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ​មាន​ បី​ចំណុច​សំខាន់​ៗ​សម្រាប់​រដ្ឋបាល​សង្កាត់​ ខណ្ឌ​ រាជធានី​ យកទៅ​អនុវត្តន៍​ក្នុង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ និងកម្មវិធី​វិនិយោគ​៖
-​ ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃការរៀបចំ​ និង​កសាង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​រាជធានី​។
-​ ទម្រង់​សៀវភៅ​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​រាជធានី។​
-​ វិធី​សាស្ត្រ​រៀបចំ​ និង​កសាង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​រាជធានី​។