ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សកម្មភាពគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ  /  ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង បានចូលរួមមហាសន្និបាតសមាគមអន្ត...

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង បានចូលរួមមហាសន្និបាតសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង AIMF

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, November 06, 2018, 2:54 PM

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដឹកនាំប្រតិភូរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង AIMF លើកទី៣៨ ដែលមានរយៈពេល៣ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី៥-៧ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងលីល Lille ប្រទេសបារាំង។

45421958_1048398132007605_1809841867836096512_n 45500441_1048398098674275_665823942103007232_n 45571231_1048398052007613_3262877832908374016_n 45457786_1048398038674281_4874377995051073536_n