ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  អ្នកបើកបរទាំងអស់មេត្តាជ្រាប និងបញ្ចៀសការធ្វើចរា...

អ្នកបើកបរទាំងអស់មេត្តាជ្រាប និងបញ្ចៀសការធ្វើចរាចរណ៍

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, November 17, 2018, 3:03 PM

សូមបងប្អូនអ្នកបើកបរទាំងអស់មេត្តាជ្រាប និងបញ្ចៀសការធ្វើចរាចរណ៍ដូចបានជម្រាបជូនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។

46403101_1054608804719871_2540117081320325120_n

46389747_1054608838053201_232882644436647936_n