ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  អង្គភាព និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវបង្កើ...

អង្គភាព និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ បម្រើ និងផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, February 12, 2018, 8:44 AM

សូមមន្ទីរ អង្គភាព និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ បម្រើ និងផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត

27788164_870680186446068_3936796510196494821_o

27747944_870680163112737_6951624414739075149_o