ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនាងគង្ហីង នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស...

ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនាងគង្ហីង នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, June 12, 2019, 7:41 AM

ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនាងគង្ហីង នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះហើយ។

64209778_1190235721157178_6191935225430278144_n 64475219_1190235621157188_5843007606947315712_n 62418799_1190235574490526_2310731708493725696_n 62363176_1190235547823862_956905811467042816_o