សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, March 01, 2017, 2:46 PM

ស្តីពីការអញ្ជើញម្ចាស់ដីពាក់ព័ន្ធគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបតំបន់ជ្រោយចង្វារ មកទទួលយកដីពីគណៈកម្មាការដោះស្រាយផល​ប៉ះពាល់ នៅសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ។

17016842_699471006900321_3749133542337568153_o