ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​លទ្ធផលនៃ​កិច្ចប្រជុំសាមញ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​លទ្ធផលនៃ​កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ​អាណត្តិទី២

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, February 22, 2017, 2:15 PM

2nd Council 33(1)2nd Council 33(2)