ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ពត៍មានសាលារាជធានី  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ត...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់តំបន់ការដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ១ ចន្លោះពីស្ពានព្រះមុនីវង្ស ដល់វត្តក្តីតាកុយ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, January 26, 2017, 5:15 PM

16195309_1233854246650978_8402224166802881139_n