ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នា...

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន និងវៀតណាម

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, February 08, 2018, 9:00 AM

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន និងវៀតណាម

27654751_868609016653185_7911823924957921167_n