ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រារព្ធទិវាបេតិកភណ្ឌ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រារព្ធទិវាបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបលើកទី៣ របស់ស្ថានទូតបារាំង ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, September 28, 2018, 10:11 AM

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រារព្ធទិវាបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបលើកទី៣ របស់ស្ថានទូតបារាំង ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

42645590_1027661344081284_2771051107684712448_o