ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្ន

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្ន

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, November 29, 2019, 10:33 AM

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីអភិសេករូបសំណាកព្រះនាងគង្ហីង។

75603883_1342254322621983_385058085967757312_o