ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរឆ្លងកាត់ទីត...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរឆ្លងកាត់ទីតាំងប្រារព្ធពិធីបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញជាផ្លូវការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន (ជ្រោយចង្វារទី១)

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 02, 2019, 5:54 PM

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរឆ្លងកាត់ទីតាំងប្រារព្ធពិធីបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញជាផ្លូវការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន (ជ្រោយចង្វារទី១)។

56319139_1140282002819217_6695258117816451072_o