ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អាង...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អាងស្តុកទឹកក្រោមដី ស្ថានីយបូមទឹក និងជីកដាក់ប្រព័ន្ធលូ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, February 09, 2019, 11:15 AM

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អាងស្តុកទឹកក្រោមដី ស្ថានីយបូមទឹក និងជីកដាក់ប្រព័ន្ធលូ ពង្វាងទឹកកខ្វក់ចេញពីទន្លេបាសាក់តូច ទៅស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បឹងជើងឯក

51607357_1107552106092207_7088354883618734080_o