ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹងជូនចំពោះបងប្អូនរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្ល...

សេចក្ដីជូនដំណឹងជូនចំពោះបងប្អូនរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដួងងៀប

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, October 01, 2018, 10:22 AM

ជូនចំពោះបងប្អូនរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដួងងៀប មេត្តាជ្រាប!

42875596_1029209180593167_7440728917003993088_n