ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សកម្មភាពគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ  /  សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ​ ស្រលាញ់ដើមឈើ ដូចស្រលាញ់ក...

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ​ ស្រលាញ់ដើមឈើ ដូចស្រលាញ់កូនចៅ! ស្រលាញ់កូនចៅ ដូចស្រលាញ់ដើមឈើ!

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, July 19, 2019, 8:02 AM

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ​ ស្រលាញ់ដើមឈើ ដូចស្រលាញ់កូនចៅ! ស្រលាញ់កូនចៅ ដូចស្រលាញ់ដើមឈើ!

67065924_1217477668432983_2769175611430666240_o 67316938_1217477701766313_4990915623321075712_o 67043627_1217477765099640_4744881020224929792_o 66858657_1217478061766277_2445136190261690368_o 67262054_1217478101766273_3658712524397740032_o 67408668_1217478488432901_3293796718356725760_o