ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  សប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សន្តិភាព នារាត្រីឆ្លងឆ្នា...

សប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សន្តិភាព នារាត្រីឆ្លងឆ្នាំសកល នៅវិមានឈ្នះឈ្នះ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, December 31, 2018, 3:15 PM

សប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សន្តិភាព នារាត្រីឆ្លងឆ្នាំសកល នៅវិមានឈ្នះឈ្នះ

49161266_1082447448602673_7721331310978924544_n 49094798_1082447088602709_6048750666573152256_n 49061911_1082446825269402_6289236906362273792_n 49513268_1082446801936071_765490539402362880_n