ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានតាមខណ្ឌ  /  សកម្មភាពដាក់លូនៅផ្លូវលេខ ៥២៨ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហ...

សកម្មភាពដាក់លូនៅផ្លូវលេខ ៥២៨ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី១ និងសង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, July 04, 2019, 9:39 AM

សកម្មភាពដាក់លូនៅផ្លូវលេខ ៥២៨ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី១ និងសង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក។

65691260_1206799682834115_5453563723715182592_n 65922063_1206799656167451_9192481201837834240_n