ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  សកម្មភាពដាក់បណ្តាញលូមេ ដើម្បីដោះស្រាយទឹកលិចនៅផ្...

សកម្មភាពដាក់បណ្តាញលូមេ ដើម្បីដោះស្រាយទឹកលិចនៅផ្លូវលេខ ៤៧ តំបន់ខាងជើងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, May 28, 2019, 11:35 AM

សកម្មភាពដាក់បណ្តាញលូមេ ដើម្បីដោះស្រាយទឹកលិចនៅផ្លូវលេខ ៤៧ តំបន់ខាងជើងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ

61153030_1178800205634063_3465849229879017472_n 61557958_1178800312300719_1383886987311710208_n 61291287_1178800155634068_59621056670859264_n 61226450_1178800118967405_7892620297575071744_n