ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ពត៍មានតាមខណ្ឌ  /  សកម្មភាពចុះពនិត្យការដ្ឋាន ដាក់លូនៅព្រែកព្នៅ និង...

សកម្មភាពចុះពនិត្យការដ្ឋាន ដាក់លូនៅព្រែកព្នៅ និងការដ្ឋានចាក់បេតុង នៅពញាពន់

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, July 14, 2016, 10:50 PM

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមន្ទីរហិរញ្ញវត្តុ បានចុះពនិត្យការដ្ឋាន ដាក់លូនៅព្រែកព្នៅ និងការដ្ឋានចាក់បេតុង នៅពញាពន់ដើម្បីធ្វើការធានាចំណាយចំពោះផ្លូវបេតុងស្ថាបនាបានប្រវែង៥២០ម៉ែត្រ លើប្រវែងសរុប៦០០ម៉ែត្រដែលស្មើ៩០%។

 
13626500_590532374460852_6087074983063908049_n 13669237_590532364460853_547723072395198481_n