ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ការងាររៀបចំ និងគ្រប់គ្រងសហគមន៍ក្រីក្រ  /  សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតចែកផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អណ្...

សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតចែកផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អណ្តូង៦

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, May 25, 2016, 9:50 AM

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ហួត ហៃ នាយករងរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតចែកផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អណ្ដូង៦ លើកទី៣ ចំនួន ៦០ខ្នងផ្ទះបន្ថែមទៀត។

13263920_570230286491061_5262950316044012126_n 13233151_570230266491063_2595133676919552593_n