ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  ប្លង់រៀបចំបន្ទប់បង្គន់សាធារណៈនៅសួនច្បារព្រះនាងប...

ប្លង់រៀបចំបន្ទប់បង្គន់សាធារណៈនៅសួនច្បារព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមី ជ្រោយចង្វារ។

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, September 18, 2018, 9:55 AM

ប្លង់រៀបចំបន្ទប់បង្គន់សាធារណៈនៅសួនច្បារព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមី ជ្រោយចង្វារ

42044735_1022808701233215_8824481669407834112_n 42119622_1022808184566600_9102048844354420736_n 41985833_1022808064566612_3568173780574404608_n 42059385_1022808104566608_4578775251701202944_n