ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ប្លង់ផែនការរៀបចំចិញ្ចើមផ្លូវ និងដាំដើមឈើជួសនៅមហ...

ប្លង់ផែនការរៀបចំចិញ្ចើមផ្លូវ និងដាំដើមឈើជួសនៅមហាវិថីមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, August 31, 2018, 9:25 AM

ប្លង់ផែនការរៀបចំចិញ្ចើមផ្លូវ និងដាំដើមឈើជួសនៅមហាវិថីមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

40470586_1012859685561450_5945426999110533120_o 40578316_1012859628894789_6114795216202366976_o 40541195_1012859562228129_4557593207436738560_o 40402894_1012859455561473_4838218107040301056_o 40413551_1012859398894812_726020558751268864_o 40410444_1012859298894822_2952378863075721216_n 40421168_1012859248894827_3624525641283534848_o 40429733_1012859215561497_541463838357192704_o