ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី៣ នឹងបើកកិច...

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី៣ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, July 11, 2019, 5:16 PM

3ppCouncil(2)