ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  ការដាក់ឱ្យដំណើរការភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន៤ទីតាំង

ការដាក់ឱ្យដំណើរការភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន៤ទីតាំង

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, September 18, 2018, 9:57 AM

នៅថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់ឱ្យដំណើរការភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន ៤ទីតាំង ដូចខាងក្រោមៈ
១-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងមហាវិថីព្រះសីហនុ និងមហាវិថីសុធារស 
២-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងផ្លូវលេខ ៣៣៧ និងផ្លូវលេខ ៥៦៦ 
៣-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វផ្លូវលេខ ២៧១ និងផ្លូវលេខ ២០០២
៤-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងផ្លូវជាតិលេខ ៤ និងផ្លូវរោងចក្រ QMI។

42058268_1022813814566037_7932699261639065600_n 41991834_1022813714566047_1954273869879574528_n 42087359_1022813721232713_861335534931279872_n 42059542_1022813687899383_283719054173143040_n