ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ការដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគេហទំព័ររបស់រដ្ឋា...

ការដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, February 15, 2018, 9:02 AM

#សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគេហទំព័រ ( Website ) របស់រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង ( City Bus )រាជធានីភ្នំពេញ។

27751493_872175899629830_6095027418020067747_n