ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបើកបររថយន្តក្រុង City Bus

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបើកបររថយន្តក្រុង City Bus

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, July 03, 2018, 9:17 AM

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបើកបររថយន្តក្រុង ចូលបម្រើការងារ នៅរដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង (City Bus) រាជធានីភ្នំពេញ។

36553172_952432848270801_1772708435293372416_n

36496441_952432841604135_7292633007209316352_n