ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ការកែសម្រួល និងបន្ថែមបណ្ដាញខ្សែរត់ថ្មីរបស់រដ្ឋា...

ការកែសម្រួល និងបន្ថែមបណ្ដាញខ្សែរត់ថ្មីរបស់រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, September 28, 2018, 10:12 AM

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការកែសម្រួលខ្សែរត់រថយន្តក្រុងចាស់ និងបន្ថែមបណ្ដាញខ្សែរត់ថ្មីរបស់រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង (City Bus) រាជធានីភ្នំពេញ។

42608044_1027745194072899_5646426339629072384_n

 

42790189_1027745230739562_5189247862906552320_n 

42743595_1027745207406231_5589959348026605568_n