ទំព័រដើម /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មានថ្មីៗ


សេចក្តីណែនាំ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, April 09, 2020, 9:47 PM

អានបន្ត

ការរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងបង្ការឱ្យបាន នូវការឆ្លងជំងឺ CO...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, April 09, 2020, 4:42 PM

                       ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១១ របស់ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានមានប្រសាសន៍លើកឡើង ថា     ...

អានបន្ត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, April 09, 2020, 8:47 AM

អានបន្ត