ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី


វគ្គអប់រំផ្សព្វផ្សាយការថែទាំសុខភាពស្ដ្រីអំពីមហារីកដោ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, March 02, 2017, 3:39 PM

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំផ្សព្វផ្សាយការថែទាំសុខភាពស្ដ្រីអំពីមហារីកដោះ មហារីកស្បូន និងដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី១០៦ទិវាអន្ដរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៧។ ស...

អានបន្ត

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សារា...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, October 07, 2016, 1:47 PM

            ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អណត្តិទី២ នៅខណ្ឌចំការមន បានចាប់ផ្តើម ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អភ...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១២ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្ន...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, June 03, 2015, 4:28 PM

         ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក ទី១២ នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គ​ប្រជុំ​នេះ​មានការចូលរួម...

អានបន្ត

វេទិកាសាធារណៈនៅខណ្ឌ 7 មករា

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:43 AM

នៅព្រឹកថ្ងៃទី 19 ខែតុលាឆ្នាំ 2013 នៅម៉ោង 7 ការិយាល័យខណ្ឌមករាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីបើកសវនាការជាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្រុកដែលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមម៉ប់សារិនប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងឯកឧត្តមសេងរតនៈអភិបាល...

អានបន្ត

សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី/ខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:41 AM

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី២ របស់ ក្រុមប្រឹក្សាសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី/ខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ ប្រធានសមាគមជាតិក្រុម ប្រឹក្សារាជធានី/ខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីលើកទី 54

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:37 AM

ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី 1 របស់កោះប្រជុំកិច្ចប្រជុំ 54 នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំ 2013 ដោយមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមម៉ប់សារិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សា ធ្វើជាប្រធានការពិភាក្សា។ អង្គប្រជុំបានអនុម័តរបៀបវា...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញលើក​ទី១ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ភ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:31 AM

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក ទី១ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិក សម...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញលើក​ទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ភ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:28 AM

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក ទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិក សម...

អានបន្ត