ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុីមុខ...

សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុីមុខព្រលានយន្តហោះ ពីទទឹង ១៦ម ទៅទទឹង ២៨ម

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, June 25, 2018, 8:39 PM

សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុីមុខព្រលានយន្តហោះ ពីទទឹង ១៦ម ទៅទទឹង ២៨ម។

36087443_943436119170474_4014158120824602624_o 35971970_943435972503822_2274721525863022592_o 36176409_943435915837161_1111643836645376000_o