ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ លាងសម្អាតសួន-ផ្លូវ ប...

សកម្មភាពរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ លាងសម្អាតសួន-ផ្លូវ ប្រមូលសំរាមសេសសល់របស់កម្លាំងសណ្តាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដូនពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, February 21, 2018, 8:56 AM

សកម្មភាពរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ លាងសម្អាតសួន-ផ្លូវ ប្រមូលសំរាមសេសសល់របស់កម្លាំងសណ្តាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដូនពេញ

28061803_875195065994580_5166609147102652178_o28238599_875194872661266_715516120455735484_o

28235516_875194769327943_5474760507523026807_o28162003_875194955994591_1702130394176221857_o