ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពបូមស្តារលូស្ទះនៅមហាវិថីព្រះនរោត្តម និងផ...

សកម្មភាពបូមស្តារលូស្ទះនៅមហាវិថីព្រះនរោត្តម និងផ្លូវលេខ ២៤០ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, August 27, 2018, 9:07 AM

សកម្មភាពបូមស្តារលូស្ទះនៅមហាវិថីព្រះនរោត្តម និងផ្លូវលេខ ២៤០ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ។

40101617_1010492759131476_7270154333793026048_o 40133564_1010492722464813_1336228174769422336_o 40325556_1010492692464816_8013812064076169216_o 40112750_1010492665798152_4311812759030333440_o