ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពបូមលូស្ទះលិចទឹកនៅផ្លូវលេខ១៦០ ខណ្ឌទួលគោក

សកម្មភាពបូមលូស្ទះលិចទឹកនៅផ្លូវលេខ១៦០ ខណ្ឌទួលគោក

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, January 20, 2019, 10:41 AM

សកម្មភាពបូមលូស្ទះលិចទឹកនៅផ្លូវលេខ១៦០ ខណ្ឌទួលគោក

50540359_1095454020635349_8306609008370778112_n 50568646_1095454000635351_5021738602149707776_n