ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់អោយដំណើរការភ្លើងស្...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់អោយដំណើរការភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ៤កន្លែង

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, September 12, 2018, 9:40 AM

សូមចូលរួមគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរ !
នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់អោយដំណើរការភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ៤កន្លែង ដូចខាងក្រោមៈ
១-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងផ្លូវលេខ ៣១៥ និងផ្លូវលេខ ៥៦៦
២-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងផ្លូវលេខ ៣៥៥ និងផ្លូវលេខ ៥១៦
៣-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងផ្លូវលេខ ៥៩៨ និងផ្លូវលេខ ១៩៨៦
៤-ភ្លើងស្តុប ប្រសព្វរវាងផ្លូវលេខ ៤៧ និងផ្លូវលេខ ៨០។

41594427_1019233364924082_4704780886267133952_n (1) 41520550_1019233441590741_2033017040075227136_n 41594427_1019233364924082_4704780886267133952_n 41461339_1019233371590748_3184354290160369664_n