ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូនៅសងខាងម...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូនៅសងខាងមហាវិថី ព្រះនរោត្តម

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, July 13, 2018, 4:16 PM

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូនៅសងខាងមហាវិថី ព្រះនរោត្តម ចាប់ពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ ដល់វិមានឯករាជ្យ។ ចិញ្ចើមខាងស្តាំ (មើលទៅវត្តភ្នំ)នៃមហាវិថីព្រះនរោត្តម ពុំមានបណ្តាញលូនៅឡើយ ហើយ១ចំហៀងផ្លូវទៀត មានបណ្តាញលូ ៥០%ប៉ុណ្ណោះ។

នៅពេលដាក់បណ្តាញលូរួច ការដ្ឋានរៀបការឺឡាថ្មីនៅចិញ្ចើមសងខាង។

37059865_962035297310556_4263361937338793984_o 37014738_962035210643898_1426677050697056256_o 37107523_962035160643903_5257855404204883968_o 37017671_962035037310582_9103128002132180992_o