ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  ភ្លៀងធ្លាក់មុននេះរយៈពេល ៥៥នាទី កំពស់ទឹកភ្លៀង ៤៦...

ភ្លៀងធ្លាក់មុននេះរយៈពេល ៥៥នាទី កំពស់ទឹកភ្លៀង ៤៦មម !

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, August 01, 2018, 10:01 AM

ភ្លៀងធ្លាក់មុននេះរយៈពេល ៥៥នាទី កំពស់ទឹកភ្លៀង ៤៦មម !
គ្រប់ស្ថានីយ៍បូមទឹក បាននិងកំពុងបង្កើនបូមទឹកបញ្ចេញក្រៅក្រុងជាមួយសមត្ថភាពថ្មីកើន ៣ដង ធៀបនឹងសមត្ថភាពបូមទឹកចាស់ ដែលធ្វើអោយទឹកស្រកលឿន ហើយមកដល់ម៉ោង ១៧:១៥នាទី តំបន់ក្នុងក្រុងទឹកបានស្រកអស់ហើយ។

38177063_982315145282571_3907379890906726400_o 38195899_982315045282581_3454658160013344768_o 38218375_982314968615922_1171099953687166976_o