ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  ផែនការកាត់បន្ថយទឹកលិចនៅស្តុបផ្សារដេប៉ូ

ផែនការកាត់បន្ថយទឹកលិចនៅស្តុបផ្សារដេប៉ូ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, June 29, 2018, 8:35 AM

ក្នុងផែនការកាត់បន្ថយទឹកលិចនៅស្តុបផ្សារដេប៉ូ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១.២ម ចាប់ពីមហាវិថីកម្ពុជាក្រោម ទៅភ្ជាប់លូថ្មីទំហំ ១.៥ម នៅផ្លូវលេខ៣៣៦ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក។

36321465_948486331998786_6530885579050057728_o 36352735_948486145332138_6369702130810355712_o 36451483_948486275332125_4520245133903396864_o