ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវថ្មីនៅមហាវិថី ឈ្នះឈ្នះ ឬផ...

បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវថ្មីនៅមហាវិថី ឈ្នះឈ្នះ ឬផ្លូវកប់ស្រូវចំនួន​ ២៦១បង្គោល

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, December 16, 2018, 3:56 PM

បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវថ្មីនៅមហាវិថី ឈ្នះឈ្នះ ឬផ្លូវកប់ស្រូវចំនួន​ ២៦១បង្គោល​ លើចំនួនសរុប​ ២៩៨បង្គោល​ និងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវជាតិលេខ៤ ចាប់ពីមហាវិថីឈ្នះឈ្នះដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្តាល ចំនួន ២១១បង្គោល នៃចំនួនសរុប ២៥២បង្គោល ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការបំភ្លឺ !

48275744_1072937132887038_8726882665069805568_n 48310020_1072937112887040_8484165889850081280_n