ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  ត្រៀមដាក់អោយដំណើរការស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី បុរី១០០ខ...

ត្រៀមដាក់អោយដំណើរការស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី បុរី១០០ខ្នង នៅដើមខែកញ្ញានេះ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, August 26, 2018, 9:02 AM

ត្រៀមដាក់អោយដំណើរការស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី បុរី១០០ខ្នង នៅដើមខែកញ្ញានេះ។ ស្ថានីយ៍ថ្មីនេះ មានសមត្ថភាពបូមទឹក ២.៧៨ម៉ែត្រគូបក្នុង១វិនាទី។

40104068_1010063185841100_1869701449810706432_n 40143624_1010063362507749_608091528581087232_n 40054213_1010063249174427_3389486399278284800_n 40044412_1010063162507769_3840466430738825216_n