ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  តុបតែងលំអភ្លើងគោមតាមដើមឈើនៅសួនច្បារអតីតទូរទស្សប...

តុបតែងលំអភ្លើងគោមតាមដើមឈើនៅសួនច្បារអតីតទូរទស្សប៉ុស្តិ៍លេខ ៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, November 03, 2018, 2:50 PM

តុបតែងលំអភ្លើងគោមតាមដើមឈើនៅសួនច្បារអតីតទូរទស្សប៉ុស្តិ៍លេខ ៣។

45378483_1046534365527315_7687530931971686400_n 45304344_1046534332193985_552058019437871104_n 45364194_1046534308860654_6837438676528529408_n 45274040_1046534275527324_9171435355281293312_n