ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  ការដ្ឋានដាក់លូទំហំ ១.៥ម នៅផ្លូវលេខ១៩៦២ សម្រេចដា...

ការដ្ឋានដាក់លូទំហំ ១.៥ម នៅផ្លូវលេខ១៩៦២ សម្រេចដាក់លូបានប្រវែង ៦៩៥៧ម ស្មើនឹង ៧៤%

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, October 04, 2018, 10:33 AM

ការដ្ឋានដាក់លូទំហំ ១.៥ម នៅផ្លូវលេខ១៩៦២ សម្រេចដាក់លូបានប្រវែង ៦៩៥៧ម ស្មើនឹង ៧៤% ។
បណ្តាញលូថ្មីនេះ ភ្ជាប់នឹងប្រឡាយទួលសំពៅ ដើម្បីដោះស្រាយទឹកលិចនៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ និងសង្កាត់គោករកា។

43048905_1030484457132306_75232433863131136_n 43086326_1030484450465640_2348739119636545536_n